Bir patent; bir icat, teknik ürün, hizmet veya işlem için münhasır bir haktır. Bir şeyin patent tescilinin yapılabilmesi için buluş olması, yeni olması, başvuran kişi tarafından icat edilmesi ve endüstriyel olarak uygulanabilir olması gerekmektedir. Bu 4 temel şarta uyan ürünler, patent alma hakkına sahip olur. Patent belgesi, bir ürün, buluş ya da eserin sahibinin izni dışında üretilmesini, kopyalanmasını, basılmasını, taklit edilmesini, satışa çıkarılmasını, kullanılmasını, ithal edilmesini ve dağıtılmasını belirli bir süre için engeller.

Patent ve faydalı model çoğu kez birbirine karıştırılır. Faydalı model; bir buluş, daha önce bilinmeyen bir ürün, mevcut bir üründe yapılan geliştirmenin sahibi tarafından tüm haklarının kendisine ait olduğunun belgelenmesidir. Faydalı model ile buluşu gerçekleştiren kişiye; bu icadı belirli bir süreyle kullanma, satışını yapma, üretme, ihraç ve ithal etme olanağı verir.

Faydalı model tescili; cihazlar, elektrikli ve elektronik aygıtlar, makineler ve araçlar gibi ürün gruplarına yapılır. Bir ürünün, faydalı model tescilini alabilmesi için yeni ve insanlığa faydalı olması gerekir. Ayrıca ürün sanayiye uygulanabilmelidir. Bu şartları sağlayan buluşlar faydalı model tesciline hak kazanır.

Eczacılık ile ilgili madde, ürün ve buluşlar, biyoteknolojik buluşlar, kimyasal ve biyolojik maddeler için patent tescili yapılır, faydalı model tescili yapılmaz. Patent ve faydalı model arasındaki en büyük fark faydalı model koruma süresi 10 yıldır fakat patent koruma süresi 20 yıldır.

Patent belgesi almak için çeşitli ön araştırmalar ve incelemeler yapılmalıdır. Çeşitli prosedürler ve belgelerin tamamlanarak Türk Patent Enstitüsü’ne başvuruda bulunulması gerekir. Tüm paten alma işlemleri, patent alma süreci ve patent başvurusu için gerekli belgelerin toplanması oldukça karmaşıktır. Bu yüzden biz Marvepa olarak, deneyimli ve uzman kadromuz ile bu süreçte size en doğru ve en kaliteli şekilde danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Böylece en kısa zamanda patent almanız mümkün hale gelmektedir.